طرح درس ،فارسی سوم ابتدایی درس آواز گنجشک ها

آموزش دروس سوم ابتدایی به همراه نمونه سوالات

جمعه ۰۲ مهر ۰۰

طرح درس ،فارسی سوم ابتدایی درس آواز گنجشک ها

فارسی سوم ابتدایی
آموزش فارسی سوم ابتدایی

نوشتن یکی از مهارت‌های زبانی است که از طریق آن ، دانش آموز می‌تواند اندیشه‌ها، باورها، احساسات و تجربه‌های دیداری، شنیداری و خوانداری خود را به نوشتار درآورد. مهارت نوشتن به دانش آموز ، این توانایی را می‌دهد تا در مورد مطالبی که می‌خواهد بنویسد ، بیندیشد و نوشته‌های خود را پیرایش و ویرایش کند. دانش آموز هرچه در به‌کارگیری هنجارهای نگارشی تواناتر باشد ، مطلبی که می‌نویسد ؛ منسجم‌تر خواهد بود و پیام او شفاف و روشن به خواننده ، منتقل  می شود. تقویت مهارت‌های زبانی ، هدف اصلی آموزش فارسی سوم ابتدایی است. در کتاب فارسی سوم ابتدایی به آموزش سطوح پیشرفته‌ی چهار مهارت اصلی زبان ، پرداخته شده است.آموزش فارسی سوم ابتدایی توسط معلم خصوصی می تواند دانش آموزان را در کسب نمرات عالی کمک کند.در کلاستدریس خصوصی فارسی بهترین درسنامه آموزشی فارسی سوم و نمونه سوالات فارسی سوم به صورت رایگان به شما ارائه خواهد شد.

سرفصل‌های آموزشی فارسی سوم ابتدایی به شرح زیر می‌باشد:

  –  نهادها
  –  بهداشت
  –  اخلاق فردی و اجتماعی
  –  راه زندگی
  –  هنر و ادب
  –  ایران من
  –  طبیعت

آموزش درس چهارم فارسی سوم ابتدایی آواز گنجشک


روش تدریس پیشنهادی:دریافت مفهوم، بارش فکری، بحث گروهی

روش تدریس دریافت مفهوم

این روش شامل سه مرحله است:
الف) شناسایی مفهوم،
ب) آزمون دریافت مفهوم
پ) تحلیل راهبردهای تفکر، که با توجّه به سطح توانمندی های دانش آموزان پایه سوم در کلاس طرّاحی می شود.

برای اجرای این سه مرحله، تصاویر یا جملاتی دربارهٔ مفهوم «آلودگی صوتی » تهیّه کنید.
دانش آموزان را گروه بندی نموده، تصاویر را بین گروه ها توزیع کنید،

از دانش آموزان بخواهید با دقّت به تصاویر نگاه کنند و دربارهٔ تصاویر و موضوع آنها توضیح دهند.

سپس به دانش آموزان فرصت بدهید تا دریافت های خود را ابتدا در گروه بیان کرده،

سپس در جمع کلاس به نوبت برای هم کلاسی ها دربارهٔ تصویر صحبت کنند.

در این مرحله، جملاتی دربارهٔ آلودگی صوتی، منابع تولید آلودگی صوتی و…

مطرح نموده، از دانش آموزان بخواهید جملات را بر مبنای درستی مفهوم، تأیید یا رد نمایند.

در ادامه، جملات را به اتفاق بچّه ها بررسی کنید و نظرات و دریافت های درست ایشان را تأیید نمایید.

در پایان از بچّه ها بخواهید مفهوم «آلودگی صوتی » را توضیح دهند؛

دربارهٔ زیان ها و منابع تولید آن و نقش خود در کاهش آلودگی صوتی گفت وگو نمایند.

این الگو، آموزش و دریافت را در چهارچوبی علمی و اصولی طرح می کند.

نکته: تصاویر را ترجیحاً مرتبط با آلودگی صوتی کلاس درس یا مدرسه انتخاب کنید

تا فکر دانش آموزان به این سمت گرایش پیدا کند و نقش خود را در این زمینه بهتر درک نمایند.

خوانش متن درس چهارم فارسی سوم ابتدایی آواز گنجشک

به دانش آموزان فرصت بدهید تا ابتدا به صورت فردی و صامت خوانی یک بار از متن درس بخوانند.

بعد از آن با رعایت صوت، لحن، آوا و تکیه گاه ها متن را برای دانش آموزان بخوانید
و توجّه آنها را به نکات مهم خواندنی جلب کنید.

استفاده از کتاب گویادر آموزش لحن خواندن توصیه می شود.
درک متن سؤالات «درست و نادرست » و «درک مطلب » در این درس، درک اطّلاعات صریح و استنباط را می سنجد.

همان گونه که در درس قبل گفته شد، سؤال های استنباطی از ساده ترین سؤال ها شروع می شود.

واژه آموزی درس چهارم فارسی سوم ابتدایی آواز گنجشک

هدف این بخش طبقه بندی واژگان ذهنی دانش آموزان است که آموزش آن می تواند مانند واژه آموزی درس اوّل، انجام شود.

نگاه کن و بگو درس چهارم فارسی سوم ابتدایی آواز گنجشک

مانند دروس قبل با کمک تصاویر، مفهوم شناسایی می شود،

مطالب درذهن دانش آموز طبقه بندی می شود و منسجم سخن می گوید.

توجّه دقیق و ایجاد فرصت برای سخن گفتن دانش آموزان زمینه را برای فعّالیت صندلی صمیمیت در درس نهم آماده می کند
و مهارت سخن گفتن را در آنها پرورش می دهد

بیاموز و بگو درس چهارم فارسی سوم ابتدایی آواز گنجشک

 

در سال های گذشته، نشانه های نگارشی ویرگول ، و نقطه .  آموزش داده شد.
در این درس، کاربرد نشانه های نگارشی دو نقطه :  و گیومه  » « ، به دانش آموزان آموزش داده می شود.

بهترین پیشنهاد این است که یک متن ساده، بدون نشانه های نگارشی تهیه شود
و در اختیار دانش آموزان قرار گیرد تا آنها از این علائم استفاده کنند.

این کار به صورت گروهی انجام گیرد.

مَثَل درس چهارم فارسی سوم ابتدایی آواز گنجشک

هرچه کنی به خود کنی

ضرب المثل «هرچه کنی به خود کنی» با پیامی آموزنده ذهن علاقه مند دانش آموزان را می نوازد.
در تدریس این مثل می توانید از بچه ها بخواهید اگر مرتبط با مفهوم این ضرب المثل خاطر ه ای دارند، در کلاس تعریف کنند.
در نگرش شبکه ای، مضمون این مثل هم مربوط به بهداشت جسمی است
که در آن خوردن میوه نشَُسته موجب بیماری می شود، هم با بهداشت روانی افراد جامعه همخوانی دارد.
پیشنهاد می شود مثل با روش ایفای نقش توسط دانش آموزان در کلاس اجرا شود.

بخوان و بیندیش (مورچه ریزه) درس چهارم فارسی سوم ابتدایی آواز گنجشک

چنان که در فصل اوّل نیز گفته شد متن های بخوان و بیندیش با هدف تقویت درک متن دانش آموزان طرّاحی شده است.

متن بخوان و بیندیش در این جلسه با توجّه به سرفصل، نگاهی به بهداشت جسمی دارد.

دانش آموزان پس از خواندن داستان باید بتوانند به سؤالات آن پاسخ دهند.

سؤال اوّل و دوم اطّلاعات صریح را می سنجد و برای پاسخ به سؤال سوم دانش آموز باید به استنباط برسد.

لازم است داستان به صورت فردی و با روش صامت خوانی توسط دانش آموزان مورد مطالعه قرار گیرد.
سپس هر دانش آموز به طور فردی به سؤالات پاسخ بدهد.

در پایان پاسخ دانش آموزان در کلاس بررسی می شود.

پیشنهاد می گردد معلّم نیز سؤالاتی را از متن بخوان و بیندیش با هدف درک اطّلاعات صریح متن و رسیدن به استنباط طرح کند

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.