طرح درس قران سوم ابتدایی

آموزش دروس سوم ابتدایی به همراه نمونه سوالات

پنجشنبه ۰۱ مهر ۰۰

طرح درس قران سوم ابتدایینمونه طرح درس قرآن پایه ی سوم ابتدایی

 

1- مشخصات:

نام درس: آموزش قرآن       پایه: سوم دبیرستان       روز: پنجم    

 

تعداد دانش آموزان:  14    زمان تدریس: 50 دقیقه       تاریخ تدریس: 4/3/1389

 

جنسیت: دختر       شیفت: صبح      دانشجو: سعیذه ابراهیمی

 

 

2- هدف کلی :

تمرین کردن انواع تنوین و خواندن آیه هایی که دارای تنوین هستند.

 

 

3-اهداف رفتاری :

پس از پایان درس از دانش آموزان انتظار می رود :

-         کلمات و عبارات دارای تنوین را خوب و روان بخوانند.(مهارتی)

-         آیات درس را با نگاه کردن به کتاب انفرادی به صورت بخش بخش بخوانند.(مهارتی)

-         به خواندن آیات در کلاس و خانه علاقه نشان دهند و آیات درس را در خانه برای والدین خود بخوانند.(نگرشی)

-         بتوانند به صورت دسته جمعی آیات درس را هماهنگ با هم بخوانند.(مهارتی)

-          

 

4- وسایل و تجهیزات:

کتاب درسی – لوحه ی درس قبل

 

 

5- روش تدریس:

تلفیقی

6- چیدمان کلاس:

گروه های 2 نفره

 

 

7-ارزشیابی آغازین:

ابتدا لوحه ی درس قبل را روی تابلو می چسبانیم و از دانش آموزان می خواهیم به صورت

دسته جمعی آن را بخوانند. سپس چندتا از دانش آموزان را تصادفی انتخاب می کنیم و از آن ها می خواهیم انفرادی لغات و آیات درس قبل را بخش بخش بخوانند.  

8- ایجاد انگیزه :

به بچه ها می گوییم به آیات درس به دقت گوش دهند و آن ها را یاد بگیرند زیرا در پایان کلاس از آن ها می خواهیم آیات درس را بخوانند هر کسی که صحیح و  روان تر و  از همه بخواند فردا در مراسم آغازین صبح آیات را روی صف برای بچه ها خواهد خواند.

 

 

9-ارائه درس :

با خنده و انرژی و نشاط وارد کلاس می شویم . با نام و یاد خدا شروع به صحبت می کنیم و بعد از سلام و احوال پرسی حضور و غیاب می کنیم . ایجاد انگیزه می کنیم یعنی به بچه ها می گوییم هر کسی در پایان درس  روان تر و درستر از بقیه بخواند در مراسم صبحگاهی روز بعد آیات را روی صف خواهد خواند.  درس جلسه ی قبل را مرور کرده و از چند تا از بچه ها می خواهیم آیه ها و لغات درس قبل را بخوانند. چون آیات این درس جدید برای تمرین بیشتر است ومرتبط با موضوع درس قبل می باشد  ابتدا از چند تا از دانش آموزانی که می دانیم روان تر می خوانند می خواهیم تک تک آیات را بخوانند و بقیه بچه ها خط ببرند سپس از دانش آموزان ضعیف تر می خواهیم (بدون اینکه خودشان بفهمند و با توجه به شناختی که روی آن ها داریم) آیات را بخوانند. اگر دانش آموزی  آیه یا لغتی را غلط خواند به طور مستقیم اشکال او را نمی گوییم بلکه از یک نفر دیگر می خواهیم آن آیه را بخواند تا او با دقت در آن خودش متوجه اشتباهش بشود.  بعد از اینکه فهمیدیم اکثر بچه ها آیات را یاد گرفته اند یک بار از آنها می خواهیم به طور دسته جمعی و شمرده شمرده آیات را بخوانند.

 

 

10- ارزشیابی تکوینی:

همان طور که  بچه ها  آیا ت را بخش بخش می خوانند و بقیه خط می برند عملکرد آن ها را ارزیابی می کنیم. در حین این ارزیابی دانش آموزی را که قرار بود برای مراسم صبحگاهی فردا انتخاب شود انتخاب می کنیم.

 

 

11- جمع بندی و خلاصه ی درس:

از یکی از قوی ترین بچه ها می خواهیم  آیات را یک بار دیگر روان بخواند و بقیه خوب گوش کنند و خط ببرند و اگر در لغت و یا آیه ای اشکال داشتند آن را دوباره تکرار می کنیم . اگر آیه یا لغتی خیلی برای بچه ها مشکل بود آن را روی تابلو می نویسیم و نشان می دهیم تا خودشان تکرار کنند و یاد بگیرند.

 

 

12- تکالیف :

به بچه ها می گوییم آیات درس جدید را برای خانواده ها یشا ن بخوانند و هر کدام از بچه ها یک آیه از قران را به طور دلخواه  بنویسد و تنوین های آن را مشخص کند و به کلاس بیاورد و برای بچه ها بخواند. از بچه ها می خواهیم اگر توانستند آیات درس بعدی را نیز در خانه مرور کنند تا با آمادگی بیشتری به کلاس بیا یند.

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.