نمونه سوالات ریاضی سوم

آموزش دروس سوم ابتدایی به همراه نمونه سوالات

جمعه ۰۲ مهر ۰۰

نمونه سوالات درس ریاضی سوم ابتدایی

حل مسئله مهم ترین مرحله یادگیری و آموزش می باشد که دانش آموزان در مدرسه با آن در ارتباط هستند. مهم ترین ابزار تقویت مهارت حل مسئله، تمرین زیاد و حل نمونه سوالات بسیار است.
نمونه سوال فصل به فصل ریاضی سوم ابتدایی هم یک ابزار مناسب برای تقویت مهارت حل مسئله است در ادامه سه نمونه از سوالات امتحانی ریاضی سوم ابتدایی را برای شما عزیزان آورده ایم:

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی نوبت اول (نمونه اول)

 
نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی نوبت اول (نمونه دوم)